กิจกรรมและที่เที่ยว

ว่าด้วยกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ บางอย่างเป็นกิจกรรมท้าทายความกล้า และสถานที่ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก